Product zoeken

AFM active filter media klasse 1 0,5-1mm

€ 69,00
Bruto gewicht: 20,00 Kg
Omschrijving

AFM (active filter media) 1 mm tot 2 mm 25KG

Transformeer de werking van uw zandfilter door het zand simpelweg te vervangen door AFM filtermedia. Voor drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.

TOEPASSINGEN

Drinkwaterbehandeling, zwembaden, tertiaire behandeling van rioolwater, industrieel effluent, hercirculatie van grijswater,
toevoerwater voor ketels, waterpartijen, behandeling van vijvers en meren, aquacultuur, openbare aquariums, koeltorens.

VOORDELEN

1. AFM zorgt voor betere kwaliteit en grotere helderheid van het water.
2. AFM verwijdert kleinere deeltjes uit het water dan zand van vergelijkbare kwaliteit.
3. Oppervlakpermanente negatieve lading verwijdert kleine deeltjes, organische modules en positieve ionen, zoals ijzer en mangaan.
4. Glad micro-oppervlak met permanente zelfsteriliserende katalytische en oxidatie-eigenschappen.
5. AFM is minder vatbaar voor verontreiniging door vetten, lipiden en biologische groei.
6. In gechloreerde systemen zijn de gecombineerde chloorniveaus lager met AFM en er is minder coagulatiemiddel nodig.
7. Het AFM-filterbed veroorzaakt minder verstopping of kanaalvorming in vergelijking met zand.
8. Gemakkelijk terug te spoelen. Er wordt ca. 50% minder water gebruikt voor reiniging van AFM.
9. Met AFM kan gemakkelijker aan de milieuwetten worden voldaan.
10. AFM is slijtvast en hoeft bijna nooit te worden vervangen!
11. AFM is chemisch inert.
12. AFM bevat geen losse silica en is daarom veiliger dan zand.

WAT IS AFM?
AFM is een geavanceerd filtermedium dat bedoeld is ter vervanging van zand van filterkwaliteit in drukfilters en filters met natuurlijk
verval. AFM werkt veel beter dan kwalitatief goed filterzand. Omschakelen van zand naar AFM leidt tot belangrijke verbeteringen in de
werking van uw filtersysteem. AFM wordt door Dryden Aqua gemaakt en geactiveerd uit opnieuw verwerkt glas. AFM is daarom
milieutechnisch gezien een duurzaam product.

WAAROM AFM GEBRUIKEN?
AFM is een directe vervanging van zand in alle drukfilters of zandfilters met natuurlijk verval. In alle toepassingen die over een periode
van 5 jaar door Dryden Aqua zijn getest, bleek AFM beter te zijn dan kwalitatief goed filterzand. AFM verwijdert kleinere vaste deeltjes
uit het water. In beheerste omstandigheden bij gebruik van 16 x 30 zand, bij een doorstroming van 10m³/h/m² zand werd ongeveer
90% van alle deeltjes tot 10 micron verwijderd. AFM klasse 1 verwijderde onder dezelfde omstandigheden deeltjes tot een grootte van
5 micron. Behalve de verwijdering van vaste deeltjes door middel van fysieke procedures, heeft AFM een negatieve oppervlaktelading,
waardoor zeer kleine deeltjes en organische modules door oppervlakteadsorptie kunnen worden verwijderd. AFM is een uitstekend
materiaal voor de verwijdering van positieve ionen, zoals ijzer en mangaan. Behalve de negatieve oppervlaktelading hebben wij
oppervlaktekatalytische eigenschappen ontwikkeld voor AFM. Wanneer AFM wordt gebruikt om water te filteren dat
minstens 1mg/l opgeloste zuurstof bevat, zal het AFM de zuurstofmolecule scheiden om zo twee vrije zuurstofradicalen te maken. De
vrije radicalen bieden een mate van oppervlaktedesinfectie en breken organische moleculen op het oppervlak van het AFM.
De werking van zand neemt af als gevolg van oppervlakteverontreiniging. AFM is overwegend zelfsteriliserend en kan gereinigd
worden met ca. 50% minder terugspoelwater. Het AFM kan daarom even duurzaam zijn als het filter zelf. In de tertiaire behandeling
van rioolwater kan het medium 5 jaar meegaan. Bij schoonwatertoepassingen zal het waarschijnlijk langer dan 15 jaar meegaan.

HOE AFM TE GEBRUIKEN

AFM is gemakkelijk te gebruiken. Het is een directe vervanging van zand in alle drukfilters en zandfilters met natuurlijk verval.
Verwijder het zand en vervang het met AFM. In alle geteste toepassingen en bij alle doorstroomsnelheden van water, bleek AFM beter
te werken dan zand. In beide gevallen wordt echter de beste werking verkregen bij de langzaamste waterdoorstroming.
Het filter moet gelaagd worden met kiezel AFM klasse 2 als onderlaag. De hoeveelheid basismateriaal is afhankelijk van het
filterontwerp, maar bedraagt gewoonlijk 30% van het totaalvolume van het bed. AFM klasse I wordt bovenop de klasse 2 aangebracht.

Chemische samenstelling:

Si0² 74%, Na²O 11%, CaO 10%, MgO 3%, Al²O³ 1%.
AFM wordt zodanig bewerkt dat het een zeer laag stofgehalte heeft.
In tegenstelling tot zand bevat AFM-stof geen vrije silica. Vrije silica is
carcinogeen en kan ernstige ziekten van de ademhalingswegen
veroorzaken. AFM is daarom veiliger in het gebruik dan zand.